______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
       
     
 
 hasikera >kulturea

Sarrerea Erdi Aroa Historia
Genero narratiboa XVI. mendea Izen batzuk
Genero lirikoa XVII. mendea  
Genero paremiologikoa XVIII. mendea  
Genero dramatikoa XIX. mendea  
  XX. mendea  
  XXI. mendea   LITERATURA IDATZIA

 XIX. mendea

Hau da, dudarik barik, bizkaierearen gizaldia. Mende honetan eskuratu eban bizkaiereak euskalki literarioaren mailea. Bizkaiera literarioaren izen garrantzitsuenak ondoko honeek ditugu: Joan Antonio Mogel eta Pedro Antonio Añibarro. Idazle handi honeek eregi eben bizkaierazko literaturea, bide ezbardin bi urratu arren. Mogelek Markinako eskolea deitutakoa sortu eban, eta Arratiako eskolea, barriz, Añibarrok. Añibarrok bizkaierea modu zabalagoan idatzi eban; Mogelek, barriz, Markinako euskera ospetsua hartu eban oinarri. XIX. gizaldiaren erdialdean, bizkaieraz idatzitako literatureak gitxitze nabarmena izan eban barriro be. Dana dala, XIX. mendearen azkeneko urteetan, barriro etorri zan loraldia, eta bizkaieraz argitaratutako liburu eta artikuluak asko ugaldu ziran. Luis Luziano Bonaparteren izena be ez da ahaztu behar, printze frantsesaren eraginez bizkaierazko itzulpen asko egin eta argitaratu ziralako. Lehenengo aldiz, bizkaieraz idatzi ebenen zerrendea luzea da: Pablo Pedro Astarloa, Pedro Jose Patricio Astarloa Iturri, Fr. Bartolome Santa Teresa, Joan Mateo Zabala, Joan Jose Mogel, Bizenta Mogel, Jose Antonio Uriarte, Eusebio Maria Azkue, Andres Iturtzaeta, San Balendin Berriotxoa, Luis Itza eta Agirre, Felipe Arrese Beitia, Sabin Arana...

 Klik eizu idazlearen izenaren ganean fitxea ikusteko

Luis Luziano Bonaparte
Joan Antonio Mogel Urkitza
Pedro Antonio Añibarro
Pedro Pablo Astarloa
Pedro Jose Patricio Astarloa Iturri
Fr. Bartolome Santa Teresa
Joan Mateo Zabala
Joan Jose Mogel

________________________________________________