______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
       
     
 
 hasikera >kulturea

Sarrerea Erdi Aroa Historia
Genero narratiboa XVI. mendea Izen batzuk
Genero lirikoa XVII. mendea  
Genero paremiologikoa XVIII. mendea  
Genero dramatikoa XIX. mendea  
  XX. mendea  
  XXI. mendea   LITERATURA IDATZIA

 XIX. mendea

Luis Luziano Bonaparte
Joan Antonio Mogel Urkitza
Pedro Antonio Añibarro
Pedro Pablo Astarloa
Pedro Jose Patricio Astarloa Iturri
Fr. Bartolome Santa Teresa
Joan Mateo Zabala
Joan Jose Mogel

 ANDRES ITURTZAETA

Otxandio

Otxandioko abadea. Herriko bizkaieraz idatzi eban.

Obrak:

1. Urtearen domeca guztiñetaraco berbaldiac.
Erlijinoaren ganeko gaiak.

2. Aita Gaspar Asteteren icasbide cristinaucorraren Azalduera laburrac (Durango, 1899).
Erlijinoaren ganeko gaiak.

3. Esaldiac (Durango, 1900).
Erlijinoaren ganeko gaiak.

________________________________________________