______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
       
     
 
 hasikera >kulturea

Sarrerea Erdi Aroa Historia
Genero narratiboa XVI. mendea Izen batzuk
Genero lirikoa XVII. mendea  
Genero paremiologikoa XVIII. mendea  
Genero dramatikoa XIX. mendea  
  XX. mendea  
  XXI. mendea   LITERATURA IDATZIA

 XIX. mendea

Luis Luziano Bonaparte
Joan Antonio Mogel Urkitza
Pedro Antonio Añibarro
Pedro Pablo Astarloa
Pedro Jose Patricio Astarloa Iturri
Fr. Bartolome Santa Teresa
Joan Mateo Zabala
Joan Jose Mogel

 FR. BARTOLOME SANTA TERESA

Bartolome Madariaga Markina-Etxebarrian jaio zan 1768. urtean eta 1835ean hil.

Lazkaon, Iruñean eta Tuteran ikasi eban, eta predikari eta idazle karmeldarra izan zan. Ikasikizunak izeneko erlijino-lan zabala idatzi arren, beste bat da ospea emon eutsan liburua: Euskal herrietako olgeta ta dantzen neurrizko gatz-ozpindua. Idazlan horretan sutsu agiri da Frai Bartolome dantzen kontra. Gaia albo batera lagata, nabarmena da liburuan agertzen dauen jarioa eta etorria; sinonimo ugari eta antzeko berben zerrendak erabilten ditu adierazkortasuna azaltzeko, eta erdarakadak be franko, helburu beragaz; joskerea be guztiz jatorra eta malgua darabil.

Obrak:

1. Euskal-Errijetaco Olgueeta ta Dantzeen neurrizco-gatz-ozpinduba
2. Jaungoicoaren amar aguindubeetaco lelengo bosteen icasiquizunac
3. Jaungoicoaren amar aguindubeetaco azqueneco bosteen icasiquizunac
4. Eleizaco zaspi sacramentuben icasiquizunac
5. Plauto bascongado o el bascuence de Plauto en su comedia Poenulo
6. Impugnacion del Manual de la lengua vasca impreso en Bayona de Francia el año 1828 por Mr. Lécluse

http://www.euskaltzaindia.net/Inicio_e.htm

________________________________________________