______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
       
     
 
 hasikera >kulturea

Sarrerea Erdi Aroa Historia
Genero narratiboa XVI. mendea Izen batzuk
Genero lirikoa XVII. mendea  
Genero paremiologikoa XVIII. mendea  
Genero dramatikoa XIX. mendea  
  XX. mendea  
  XXI. mendea   LITERATURA IDATZIA

 XVIII. mendea

Historian lehenengo aldiz, literatureak benetako garapena euki eban hegoaldean. Sasoi honetan, Manuel Larramendi andoaindarraren eragina funtsezkoa izan zan, berak suspertu ebalako Hegoaldean euskeraz ondo idazteko gogoa. Larramendiren ondorengo idazleakan nabaria izango da euskerearen kalidadeak emondako saltoa. Iparraldean, barriz, ekoizpena handia izan arren, beheraldia somatu zan, eta bizkaierearen eremuan, ostera, ekoizpenari jagokonez, igoera nabarmena; edozelan be, XVIII. mendean sekulako hazkundea gertau zan. Bizkaieraz idazten dabenen zerrendea aurreko gizaldietakoa baino zabalagoa zan; baina egia esan behar bada, horreetariko inork ez eukan balio literario handirik, gehienak kristinau-dotrinen idazleak ziralako: Martin Arzadun, Melchor Oianguren Santa Ines, Juan Bautista Gamiz Ruiz de Oteo, Agustin Basterretxea, Diego Goitia, Bartolome Olaetxea, J. Antonio Aboitiz... Salbuespena Pedro Ignacio Barrutiaren "Acto para la Noche Buena" antzezlana izango litzateke. Azken buruan, ezin ahaztu bizkaieraz idatzi eban giputz baten izena: Agustin Kardaberaz.

 Klik eizu idazlearen izenaren ganean fitxea ikusteko


- Martin de Arzadun

- Pedro Ignacio Barrutia Basagoitia


- Melchor Oianguren Santa Ines

- Juan Bautista Gamiz Ruiz de Oteo

- Agustin Basterretxea

- Manuel Larramendi


- Agustin Kardaberaz

- Diego Goitia

- Bartolome Olaetxea

- J. Antonio Aboitiz

________________________________________________