______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
       
     
 
 hasikera >bizkaiera-euskalkia

  Sarrerea Geografia eta historia Sarrerea Historia eta iturriak
  Fonetikea eta Fonologia Mendebaldeko bizkaierea Fonetikea eta Fonologia
  Izen Morfologia Ekialdeko edo Markinako bizkaierea Izen morfologia
  Aditz Morfologia Gipuzkoako bizkaierea Aditz morfologia
  Sintaxia   Sintaxia
  Lexikoa    
 BIZKAIERA ZAHARRA

 Sintaxia

 Perpaus konposau

1. Gaur egun -bait batez be ekialdean erabilten da, baina bizkaiera zaharrean be topauko dogu. Geroago galdu egin zan hemen eta gipuzkeran.
    

________________________________________________